post

Nhà Thiết Kế Thời Trang Kim Liễu

Virginia, Hoa Kỳ

Nhịp Sống Quanh Ta: Nhà Thiết Kế Thời Trang Kim Liễu
https://www.youtube.com/watch?v=WflMb_etJ9I

Elyse
post

Nghe Đọc Truyện “Nặng Gánh Cang Thường” (Hồ Biểu Chánh)

Qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đước, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ty, Minh Nguyệt và Nam Anh. nang-ganh-can-thuong

[Read more…]

post

Giáo Sư Trần Quang Quyến: Nhìn Về Tương Lai Qua Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

https://www.youtube.com/watch?v=3l8TTQzlLbU

Xem trên CaoNienDC.com

Từ cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, GS. Trần Quang Quyến nhìn về tương lai qua tướng pháp Ngô Hùng Diễn
Posted on November 14, 2016
Sơn Tùng & Bích Hải
tqq3

[Read more…]

post

Truyện Hồ Biểu Chánh

Nhà Văn Hồ Biểu Chánh (1885-1958) ho-bieu-chanh-truyen_choe_480

Thân Thế và Sự Nghiệp của tác giả theo Huỳnh Ái Tông


[Read more…]

post

Lan Vũ Nữ chocolat


Hoa lan vũ nữ socola

https://www.youtube.com/channel/UCAvL5FyZigirwnihJtTi0Cw

post

Lâm Văn Bé: Giới thiệu sách The Nobility of Our Hearts …

 http://www.nobilityofourhearts.com/

Available at: AMAZONBARNES&NOBLE

Lâm Văn Bé: Giới thiệu sách “The Nobility of Our Hearts: From Bến Súc to Sài Gòn to Austin” của Louis Tuệ Hovanky và Kim Thinh Hovanky.

[Read more…]

post

Nghe Đọc Truyện “Một Đời Tài Sắc” (Hồ Biểu Chánh)

Qua sự diễn đọc của Chân Như, Trần Anh và Nam Anh.  “Một Đời Tài Sắc” (Hồ Biểu Chánh)

[Read more…]

post

Nghe Đọc Truyện “Một Đóa Hoa Rừng” (Hồ Biểu Chánh)

10-mot-doa-hoa-rung-30

Hải Đước, Trần Anh và Nam Anh diễn đọc.

“Một Đóa Hoa Rừng”: A Bunch of Wildflowers / Un Bouquet de Fleurs Sauvages
[Read more…]

post

Nghe Đọc Truyện “Cư Kỉnh” (Hồ Biểu Chánh)

-“Cư kỉnh nhi hành giãn” nghĩa là sao? hbc-cu-kinh

– Nghĩa là lúc bình thường, đối với quan lớn thì phải thận trọng dè dặt, đừng để trái với lương tâm, rồi đến lúc hành chánh, đối với nhân dân, thì quan lớn phải quảng đại dễ dàng, đừng câu chấp việc nhỏ.

Nghe Đọc Truyện “Cư Kỉnh” (Hồ Biểu Chánh)

Qua sự diễn đọc của Thố Ty, Hải Đước, Hải Triều, Trần Anh và Nam Anh.

[Read more…]

post

Nghe Live! VietWDCradio.com Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

YouTube Live Radio

OnLive-01

[Read more…]