post

Links

 

VATV-VARadio Vietnamese-American Radio

VATV VARADIO logo

VATV VARADIO logo

(broadcast from Washington DC)
Phát thanh 24/24 từ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ:
Bấm để nghe: Listen>

hay Nghe>

Xem chương trình đang phát (Played History)
VATV-VARadio Vietnamese-American Radio

AudioNow 712-432-7151

http://www.youtube.com/user/VATVONLINE
Website VATV: www.VATV.org

TTVNHTD

dc-news-for-vietnameseĐặc biệt: Bắt đầu ngày thứ Hai 5 tháng 10, 2015, phát thanh trong
Chương trình Truyền Thanh Việt Nam – Hoa Thịnh Đốn
mỗi thứ Hai từ 5 giờ chiều tới 6 giờ chiều (giờ Washington DC)
trên WRLD 30 Radio Quốc Tế (International Radio)
Cox Cable Băng tần 30 (vùng Fairfax, Virginia)
Verizon FIOS Băng tần 30 (vùng Fairfax, Virginia)

Cablecasting
DC News for Vietnamese” (in Vietnamese)
Every Monday from 5pm to 6pm
, WRLD 30 (Fairfax, Virginia)
WRLD 30 International Radio can be found on Cox Cable Channel 30 and Verizon FIOS Channel 30.
When Channel 30 is not running programs, listen to new music from around the globe.
http://www.fcac.org/wrld-international-radio

 

Radio RFI logo_radio_voa logo_radio_rfa logo_radio_sbs
logo_radio_saigon  logo_tv_thvnhtd logo_nguoi_viet VATV2005

hbcwdc.com/blog

o O o

http://hocwebchuan.com HTML5

VATV VARADIO logo

 

 

 

 

 

 

vnhn