post

Truyện Hồ Biểu Chánh

Nhà Văn Hồ Biểu Chánh (1885-1958) ho-bieu-chanh-truyen_choe_480

Thân Thế và Sự Nghiệp của tác giả theo Huỳnh Ái Tông


Chương trình phát thanh trên đài RFI:

08/11/2008 Hồ Biểu Chánh (1885-1958) nhà văn tiên phong xây dựng nền tiểu thuyết hiện đại Việt Nam

15/11/2008  Ai làm được của Hồ Biểu Chánh, tiểu thuyết hiện thực đầu tiên của Việt Nam

22/11/2008  Hồ Biểu Chánh và Hector Malot

29/11/2008 Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh


 08
/11/2008

      Hồ Biểu Chánh (1885-1958) nhà văn tiên phong xây dựng nền tiểu thuyết hiện đại Việt Nam

 15/11/2008 Ai làm được của Hồ Biểu Chánh, tiểu thuyết hiện thực đầu tiên của Việt Nam

22/11/2008

      Hồ Biểu Chánh và Hector Malot


29/11/2008
Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh

Tác phẩm văn học: 

Hồ Biểu Chánh

64 tiểu thuyết,
12 tập truyện ngắn và truyện kể,
2 truyện dịch,
12 tác phẩm hài kịch và ca kịch,
5 tập thơ và truyện thơ,
8 tập ký,
28 tập khảo cứu-phê bình.
Ngòai ra, còn có nhiều bài diễn thuyết.

Đọc truyện “Một Đóa Hoa Rừng” (Hồ Biểu Chánh)

Đọc truyện “Vì Nghĩa Vì Tình” (Hồ Biểu Chánh)