post

TTVN-HTD

TTVNHTD

eMail: ttvnhtd@gmail.com

Chương trình Truyền Thanh Việt Nam – Hoa Thịnh Đốn (TTVNHTD)
mỗi thứ Hai từ 5 giờ chiều tới 6 giờ chiều (giờ Washington DC)
trên WRLD 30  (International Radio)
Cox Cable Băng tần 30 (vùng Fairfax, Virginia)
Verizon FIOS Băng tần 30 (vùng Fairfax, Virginia)

http://ttvnhtd.blogspot.com

Cablecasting
DC News for Vietnamese Radio” (in Vietnamese)
Every Monday from 5pm to 6pm
, WRLD 30 (Fairfax, Virginia)
WRLD 30 International Radio can be found on Cox Cable Channel 30 and Verizon FIOS Channel 30.
When Channel 30 is not running programs, listen to new music from around the globe.
http://www.fcac.org/wrld-international-radio

dc-news-for-vietnamesettvn-htd-logo