post

Nghe Đọc Truyện “Lời Thề Trước Miễu” (Hồ Biểu Chánh)

loi-the-truoc-mieuQua sự diễn đọc của Hải Đước, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.

hbc-loi-the-truoc-mieu-300

Video Tân Cổ – Cải Lương: “Lời Thề Trước Miễu” (Hồ Biểu Chánh)